Algemene Voorwaarden

 

Stichting Zeilschool Eendracht:
Zeilschool Eendracht is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 41149484. Het stichtingsbestuur bestaat uit actieve medewerkers van de zeilschool.

Diploma’s op CWO-niveau:
Afhankelijk van de zeilervaring van uw kind, kunt U hem of haar inschrijven voor de cursus:
CWO-Kielboot I
CWO-Kielboot II
CWO-Kielboot III
Deze diploma’s zijn landelijk CWO erkend. Verder biedt de zeilschool u aan:
Oorkonde Beginnend Gevorderd Zeiler en Oorkonde Gevorderd Zeiler.

Zwemvesten:
Zwemvesten zijn op de zeilschool royaal aanwezig. Deze worden aan het begin van de week gratis uitgeleend aan de cursisten.
Zodra de omstandigheden er om vragen, worden ze door de cursisten en medewerkers verplicht aangetrokken.

Instructieboek:
Op de zeilschool wordt gebruikt gemaakt van het boek ‘Het Zeilboek’ van J. Peter Hoefnagels, ISBN 9789024006670. Dit boek is verplicht voor niveau CWO-III en hoger, ivm theorie examen.

Voor CWO-I en CWO-II is er geen verplichte literatuur, echter bevelen wij “Het Kleine Zeilboek” aan. ISBN: 9789024006694.
Beide boeken zijn te bestellen via het inschrijfformulier. De boeken zijn tevens in de boekhandel te verkrijgen.
Het door U bestelde boek wordt bij aankomst op de zeilschool overhandigd.

Kosten:
Een volledig verzorgde cursusweek inclusief alle voorzieningen en maaltijden kost EUR 385,- voor een CWO1 cursist, 395,- voor een CWO2 cursist en 419,- voor een CWO3 cursist. U wordt vriendelijk verzocht met de betaling te wachten tot u bevestiging heeft ontvangen of er nog plaats is in de desbetreffende week. Het rekeningnummer van de zeilschool is NL95 INGB 0004 448786 tnv Stichting Zeilschool Eendracht. U wordt verzocht elektronisch of per overschrijvingskaart te betalen.

(LET OP!: Bij deelname aan twee aaneensluitende cursusweken kunnen de kinderen in het tussenliggende weekend niet overblijven)

Inschrijven:
Inschrijven doet u met behulp van het inschrijf formulier. De zeilschool plaatst inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. Als de week van uw keuze vol blijkt te zijn, is het vaak wel mogelijk om te verschuiven.

Bevestiging:
Na inschrijving ontvangt U een bevestiging van inschrijving.

De route beschrijving naar de zeilschool, aanwijzingen over bagage, het postadres en telefoonnummers ontvangt u één a twee weken voor aanvang van uw zeilweek.

Annuleren:
Bij afzegging voor 15 juni bent u 22,- euro administratiekosten verschuldigd. Na deze datum is het hele cursusgeld verschuldigd.

Overblijven:
Bij deelname aan twee aaneensluitende cursusweken kunnen de kinderen in het tussenliggende weekend niet overblijven.

Voorwaarden:
Stichting Zeilschool Eendracht verwacht van alle cursisten dat ze gezond zijn, kunnen zwemmen en voldoende verzekerd zijn.
Stichting Zeilschool Eendracht, haar leiding en haar medewerkers kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot lichamelijk letsel, verlies of beschadiging van eigendom, geleden of veroorzaakt door de deelnemers.
Voor deelname aan een zeilweek moet het verschuldigde cursusgeld, minimaal 14 dagen voor aanvang, op de rekening van de zeilschool staan. Is dat niet het geval, dan brengen wij 12,- administratiekosten in rekening.